Bestuur

De samenstelling van het bestuur voorziet erin dat verschillende deskundigheden en invalshoeken zijn vertegenwoordigd. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 tot 7 personen.

Huidige bestuurders

Mw. D. BouwmanVoorzitter
Dhr. K. LoeffSecretaris, Penningmeester
Mw. L. GrootswagersLid

Beloningsbeleid
De huidige bestuurders verrichten hun werkzaamheden op geheel vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.